Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/customer/www/pathome.nl/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Algemene Voorwaarden
pathome dogHondenuitlaatservice Lees verder
kitten grijsDierenverzorging aan huis Lees verder

algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid:
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de service van P@thome.

2.Aanbod:
2.1. Alle aangeboden diensten bij P@thome zijn altijd in overleg met de klant om zo goed mogelijk de dieren te kunnen verzorgen c.q. uit te laten.

3.Overeenkomst:
3.1. P@thome stelt samen met de klant een verzorgschema op tijdens het eerste gesprek of indien nodig in een vervolggesprek. Hierin staat vermeld:
* Alle relevante en persoonlijke gegevens van de eigenaar
* Alle relevante gegevens van het huisdier
3.2. P@thome en klant gaan een overeenkomst aan welke in een contract wordt vastgelegd, waarin staat vermeld:
* De Algemene voorwaarden
* Eventuele individuele afspraken
* Sleutelformulier
3.3. Indien nodig wordt er een huissleutel afgegeven en blijft deze volgens afspraak in het bezit van P@thome. Hiervoor tekent de klant het sleutelformulier.
3.4. De gegevens dienen correct te zijn ingevuld zodat de dienst goed kan worden uitgevoerd
3.5 Mocht de service van P@thome niet meer nodig zijn, dan kan de overeenkomst schriftelijk of via het e-mailadres van P@thome worden opgezegd met uiterlijk 1 maand opzegtermijn.
3.6 Heeft u 1 jaar geen gebruik gemaakt van de Hondenuitlaatservice c.q. dagkaart dan vervalt de overeenkomst automatisch.

4.Tarieven:
4.1. De actuele tarieven staan ten alle tijden op de website www.pathome.nl
4.2. De prijzen zijn incl. 21% BTW en brandstofkosten.
4.3. Bij prijswijzigingen wordt de klant minimaal 6 weken van tevoren op de hoogte gesteld.

5.Betalingsvoorwaarden:
5.1. Na de verzorging van de huisdieren stuurt P@thome aan de klant een factuur per e-mail die binnen 10 dagen dient te worden voldaan.
5.2. Wanneer de betalingstermijn van 10 dagen is verstreken zonder de betaling heeft plaats gevonden volgt een eerste herinnering, na 5 dagen een tweede herinnering.
5.3. Indien betaling na de tweede herinnering alsnog achterwege blijft in de daarop 5 volgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met €12,50.
5.4. Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen de incassokosten op de klant worden verhaald.

6.Aansprakelijkheid:
6.1. De klant als eigenaar blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het huisdier.
6.2. De klant dient ervoor te zorgen dat het huisdier door de wet vereiste vaccinaties heeft gehad.
6.3. Indien blijkt dat een huisdier een ( besmettelijke) ziekte, plaag of kwaal heeft, kan het huisdier geweigerd worden en in overleg wordt er voor een passende oplossing gezorgd.
6.4. P@thome is niet verantwoordelijk voor schade bij ziekte, letsel, aandoeningen of overlijden tijdens de verzorging of uitlaten. P@thome zal alles in het werk stellen om dit te voorkomen.
6.5. De eigenaar accepteert de handdoek droge uitgelaten hond bij het thuisbrengen. P@thome draagt de zorg voor een korte verzorging, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aan zien van de handdoek droge hond.
6.6. De klant dient passend verzekerd te zijn.
6.7. Kamers en kasten dienen zoveel mogelijk afgesloten en waardevolle spullen opgeborgen te zijn zodat er zo min mogelijk misverstanden kunnen ontstaan.
6.8. P@thome is niet aansprakelijk voor kapotte, vermiste of diefstal van goederen van de klant.

7.Klachten:
7.1. De klant dient de klacht binnen 24 uur telefonisch en binnen 48 uur schriftelijk mee te delen.
7.2. P@thome zal na ontvangst van de klacht binnen 24 uur reageren op de klacht en binnen alle redelijkheid een geschikte oplossing bieden binnen 48 uur.
7.3. Indien er geschillen ontstaan, wordt er wederzijds een deskundige aangesteld. Het oordeel van de deskundige is in overleg bepalend.